Agnieszka Borowska

Agnieszka Borowska urodziła się w 1984 roku.
W latach 2003-2005 studiowała Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W latach 2005-2010 podjęła studia na Wydziale Grafiki.
W 2010 uzyskała tytuł magistra sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W 2013 Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym na kierunku arteterapii.
W 2014 Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Pedagogika z animacją społeczną.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania